Tuesday, May 31, 2005

علما راهی پیدا کنید

1384/3/10
از شب قبل، بیشتر سایتها و وبلاگ ها در ایران فیلتر شده است. عجیب افتاده اند به جان اینترنت. دیگر سایت و وبلاگ بدردخوری باقی نگذاشته اند. این طور که پیش می روند، فکر می کنم ایسنا را هم فیلتر کنند. دوستان مسئول و دست در کار اینترنت که با سرویس دهنگان اینترنتی تماس گرفته وعلت فیلترینگ گسترده را جویا شده اند، نزدیکی به روز انتخابات و ایام تبلیغات کاندیداها را به عنوان علت اصلی فیلترینگ گسترده جواب گرفته اند.
چند سال پیش، عده ای بچه خوش تیپ و مامانی و در آمریکا تحصیل کرده که به سیستم شبکه و اینترنت وارد بودند و درس اش را هم خوانده بودند، با راه اندازی شرکتی به نام "پارس آنلاین" در ایران، خدمات اینترنتی ارائه دادند. اما از آنجا که در کار خود از دیگر رقبا برتری داشتند و سرویس شان هم با کیفیت بهتری به متقاضیان ارائه می شد، فورا مورد توجه دادستانی و آقایان وزارت اطلاعات قرار گرفتند و از آنجا که سرمایه کلانی هم در کار گذاشته بودند، خیلی راحت و بی سر و صدا و دردسر به خدمت دادستانی درآمدند و دانش خود را در جهت مسدود کردن سایت های اینترنتی به کار انداختند. بسیاری از آگاهان در این زمینه بر این اعتقاد هستند که مهندسان پارس آنلاین اولین کسانی بودند که سیستم فیلترینگ در ایران را راه اندازی کرده و گسترش دادند.
اکنون کار این شرکت به جایی رسیده است که هرگاه سایت جدیدی را فیلتر می کند، همگان متوجه می شوند که از طرف دادستانی دستور جدید آمده و به زودی دسترسی به سایت مذکور در دیگر سرویس دهنده های اینترنتی غیر ممکن خواهد شد.
اما با تمام این مشکلات و مزدوری عده ای مهندس جوان، فکر می کنم هنوز راهی برای عبور از سدهایی که برای سایت ها و وبلاگ ها ساخته شده ، وجود داشته باشد و کسانی که در کار شبکه و اینترنت خبره هستند، این روزها باید آستین بالا بزنند و با حرکت حساب شده دادستانی مبارزه کنند که قصد دارد تا روز انتخابات جلوی فعالیت سایت های خبری و وبلاگ های پرخواننده را بگیرد.
علما این روزها باید فعال تر باشند که اسلام بدجوری در خطر است.