Thursday, September 23, 2004

یار دبستانی

1383/7/1
امروز اول مهر و اولین روز مدرسه بود. بیش از یک میلیون بچه پاک ایرانی اولین روز کسب علم و دانش را تجربه کردند. دختر کوچولوی حسن سربخشیان عکاس با ذوق ایرانی هم جزوشان بود. بچه های کلاس اولی امروز درس و مشق آغاز کردند تا امیدی باشند برای فردا. می خواهند و می دانند که مثل پدر و مادربزرگشان مستبد و کم سواد نباشند. علاقه ای هم ندارند که همانند پدر و مادرشان به خرافات پایبند بمانند. از سرخوردگی و سر درگمی برادر وخواهرشان چیزهایی فهمیده اند و دیگر نمی پسندند دستی از بالکن برایشان تکان داده شود. یقینا دختر سربخشیان از پدرش بهتر خواهد شد؛ چه در کار و چه در علم و دانش. حسن هم همین را می خواهد و آرزو دارد و برای همین کوچولویش است که این همه تلاش می کند.