Saturday, May 14, 2005

برگشت از سفر و خداحافظی هاله

84/2/24
دیشب -دیر وقت- از سفر برگشتم. سفری بود دو روزه به جزیره ای در خلیج گرگان و نزدیک بندر ترکمن. خسته تر از آن هستم که بتوانم چیزی درباره این سفر فشرده ولی پربار بنویسم؛ اما بعد از دو روز بی خبری و دوری از اخبار و کامپیوتر و اینترنت، با خواندم خبر خداحافظی هاله از جمع وبلاگ نویسان[که خدا کند اشتباه فهمیده باشم] در وبلاگ علیرضا تمدن[چون وبلاگ هاله بسته شده] خستگی ام دو چندان شد. در وقتی دیگر، مختص برای هاله عزیز خواهم نوشت. به نظرم او دلگیر است که البته حق هم دارد.