Thursday, June 16, 2005

پلیسی ترین روز تهران

26/3/84
امروز تهران یکی از پلیسی ترین روزها را پشت سر گذاشت. بمب گذاری چند روز گذشته عامل اصلی نظارت گسترده و سرسختانه نیروی انتظامی شده است. اما این دلقک لوس آنجلسی(هخا) هم مزید بر علت شد و نیروهای امنیتی حتی اجازه به تجمعات بیش از پنج نفر را ندادند.

لحظه ای که نیروهای انتظامی هجوم آوردند و تجمع را بر هم زدند.

بعد از ظهر امروز ساعت شش طبق قرار قبلی بنا بود وبلاگ نویسان در پارک لاله دور هم جمع شوند و گفت وگوی دوستانه ای داشته باشند. وبلاگ نویسان از ده دقیقه مانده به شش در ضلع شمالی میدان جمع شدند و عده ای هم ضلع جنوب غربی میدان اصلی بی خبر از دوستان آن طرف میدان گرد آمده بودند. چهل دقیقه بعد از موعد مقرر، هادی حیدری به وبلاگ نویسان جمع شده در ضلع شمالی پیوست و به آنان تذکر داد که رفقا در طرف دیگر میدان هستند و بهتر است آنجا دور نیمکت بزرگی جمع شوند. همین که هادی دوستان را راهنمایی کرد و جمع در ضلع جنوبی میدان کامل شد، نیروهای پلیس هجوم آوردند و اخطار دادند که هر چه سریعتر پارک را ترک کنند که برخورد جدی با آنان خواهد شد. یکی از وبلاگ نویسان جوان که مشخص بود تجربه زیادی در مواجهه با چنین برخوردهایی را ندارد، موبایل دوربین دارش را به طرف نیروهای انتظامی گرفت و مشغول عکس گرفتن شد. ماموران با مشاهده صحنه، به وبلاگ نویس جوان حمله ور شدند و موبایل اش را گرفتند و توقیف کردند. نیروی های انتظامی که از این جسارت به خشم آمده بودند با برخورد نسبتا تندی تجمع را برهم زدند. هادی حیدری به دوستان پیشنهاد کرد که تجمع در ستاد انتخاباتی دکتر معین برگزار شود و وبلاگ نویسان هم با توجه به فضای به شدت پلیسی و امنیتی پارک لاله، پذیرفتند و به ستاد تبلیغاتی شعبه زرتشت دکتر معین رفتند. از نکات قابل توجه دیگر تجمع امروز، عدم شرکت دعوت کنندگان این مراسم بود و هادی حیدری با توجه به شرایط پیش آمده، مجبور شد به تنهایی با ماموران نیروی انتظامی وارد مذاکره شود و موبایل توقیفی را هم با زحمت بسیار پس بگیرد.

وبلاگ نویسان ناچار شدند در ستاد تبلیغاتی دکتر معین دور هم جمع شوند.