Saturday, August 13, 2005

آقاي كديور! شاهرودي ساكت است


22مرداد1384
محسن كديور در مجلسي به منظور سلامتي اكبر گنجي خطاب به آيت الله شاهرودي گفته كه هر فرد یا گروهی چه با اسلحه و چه بدون آن اگر باعث ترس در جامعه اسلامی شوند در حکم محارب هستند. و سپس در ادامه از شاهرودي خواسته كه يا با كساني كه وحشيانه به خانه گنجي يورش برده‌اند و زندگي‌ و وسايل خانه‌اش را به‌هم ريخته‌اند و همسر و بچه‌هايش را مورد آزار و شكنجه روحي قرار داده‌اند، برخورد كند و يا فقه‌‌اش را عوض كند.
البته آقاي كديور اين موضوع را نبايد از ياد ببرند كه از اين مورد هجوم‌ها به منازل روشنفكران و نويسندگان بار اول نبوده است و نخواهد بود و آقاي شاهرودي همواره بابت اين نوع اعمال غيرقانوني سكوت اختيار كرده‌اند. پس بهتر بود كه اين شرط و شروط را مدتها قبل براي آقاي شاهرودي مي گذاشتند؛ نه الان كه خيلي دير شده است.
اصل خبر را در اينجا بخوانيد.