Tuesday, December 28, 2004

بازگشت بابانوئل

1383/10/8

در خبرها خواندم كه بهروز افخمي كارگردان شناخته شده و نماينده يك دوره مجلس (دوره ششم) اعلام آمادگي كرده كه اگر مهدي كروبي نامزد انتخابات رياست جمهوري شود، فيلمي تبليغاتي براي ايشان بسازد.


عکس از: فرهاد رجبعلی
بهروز افخمي را همواره از سريال ميرزا كوچك جنگلي به عنوان يك كارگردان با هوش و فني مي شناسم و با اين اعلام آمادگي، ثابتم شد كه در قضاوت اشتباه نكرده ام و او يك هنرمند واقعيست و كار بلد كه هم سوژه را خوب و به موقع مي بيند و هم هنرپيشه اش را به درستي تشخيص مي دهد. درست مثل انتخاب بازيگر براي سريال كوچك جنگلي كه بي نقص بود و هر هنرپيشه در نقش خود عالي. اما انتخاب جديد افخمي اين دفعه دور از عالم هنر و هنرمند است و در فضايي ست سياسي و بازيگرش مرديست از تبار روحانيون سياسي كه در دو دهه بهترين بازي ها را در سياست حكومت اسلامي كرده و نقش داشته است.

مهدي كروبي كه هميشه پيروي از خط امام را راه خود مي داند و مصالح نظام را اصلح بر هر چيز حتي آبروي خويش، متفاوت از ديگر روحانيون هم تراز خود كه هر كدام امروزه سعي مي كنند يك روي سكه شان را نشان داده و خود را در صف جناحي سياسي قرار دهند، در دو دهه بدون رودربايستي خصيصه روحانيون يعني "دورويي سياسي" را به خوبي نمايش كرد. به عنوان مثال اگر روزي براي حسين لقمانيان -نماينده همدان- صحن مجلس را ترك كرد و به محافظه كاران تجاهر کرد كه ناراضي ست، روز ديگري براي دلخوشي شان چنان به آقاجري و یارانش تاخت تا اسباب حمله آن جناح فراهم و فشاري افزون بر جناح اصلاح طلب شود. اما چندي بعدش، براي آنکه چپي ها را از خود نااميد نكرده باشد، به دفاع از آقاجري محكوم پرداخت و به حكم اعدامش، شديد اللحن اعتراض كرد. همين روش را هم در انتخابات مجلس هفتم پيش گرفت و با اینکه حملات شديدی به عملكرد شوراي نگهبان در ردصلاحيت كانديداها کرد، اما در نهايت اعلام كرد كه صحنه را ترك نمی کند و مصلحت نظام را در نظر می گیرد و دو روز مانده به انتخابات، به خبرنگاري پارلماني یادآور شد كه بايد هزينه نظام شد، كه شد و با اختلافي بيش از صد و سي هزار راي نسبت به نفر سي ام ليست آبادگران در تهران، از گردونه قدرت كنار رفت و ترجيح داد مدتي تنها كاخ نشين باشد و به دستوري از دور مصلحت مردم تشخيص دهد.

باري، در حالي كه جهان در ايام تعطيلات آخر سال به سر مي برد و مردمانش به رسم قديم، شبی منتظر بابانوئلي هديه به دست هستند، در سياست ايران نيز معكوس آن رخ داده و "بابانوئل سياست" اين مژده را گرفته است كه در صورتي كه نامزد انتخابات شود، فيلمي تبليغاتي ازو منحصرا ساخته شود. البته افخمي بر اين نكته تاكيد كرده است كه تنها براي كروبي چنين خواهد كرد و چنانچه نامزد شود، حاضر است فيلمي تبليغاتي همانند فيلم انتخاباتي خاتمي تهيه كند. اما عنوان فيلم تبليغاتي اش را مشخص نكرده است كه اگر به ديد طنز نگريسته شود، شايسته است عنوان "بازگشت بابانوئل" انتخاب شود. همان لقبي كه هشت سال پيش و در جريان انتخابات رياست جمهوري آن دوره، ناطق نوري گرفت که بعد از شكست سنگينش از خاتمي، تصميم گرفت تا آخر عمر دیگر نامزد انتخاباتی نشود.

با این اوصاف، اكنون دو سرنوشت برای کروبی محتمل است. یکی اینکه ممکن است بابانوئل اين دوره در ادامه شكست اخيرش در انتخابات مجلس هفتم و عدم وجهه کافی نزد افکار عمومی، همانند نمونه دوره پيش(ناطق نوري)، شکست دیگری را متحمل شود که اینبار برای همیشه از صحنه سياست محو خواهد شد و يا خير، با اجماع همه جناح ها، بر صندلي رياست جمهوري نصب شود كه این احتمال را می توان با توجه به تلاش اخير اصولگرايان و شروع به كار دولت موازیشان كه خبرش را روزنامه كيهان منتشر كرده و حتی ادعا کرده که وزیران تعیین شده اش هم مشغول تدوین برنامه هایشان هستند، تقریبا منتفی دانست و برای بابا نوئل این دوره نیز همان خانه نشينی مادام العمر را پیش بینی کرد.