Thursday, June 09, 2005

دیشب، شبی دیگر بود

دیشب تهران در اختیار جوانان بود. دیشب جمهوری اسلامی، منهای اسلام اش بود. انتقام چهار سال قبل را از کثیف ترین مرادن روی این کره خاکی(عربها) گرفتیم. فعلا این عکس را داشته باشید تا گزارش کامل تصویری را فردا در وبلاگم قرار دهم.


پذیرایی تماشاچیان ایرانی از بازیکنان بحرین هنگام ورود به ورزشگاه.